CEEM246 - Bachelor of Mechanical Engineering Technology With Honours

    Contact Us

    Pengajian Kejuruteraan Mekanikal,
    Kompleks Kejuruteraan Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah,
    Universiti Teknologi MARA,
    40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
    Tel  : +603 5543 5161