Jumdesa 5.0: Jurutera Masuk Desa

Fakulti Kejuruteraan Awam, Uitm Shah Alam Dengan Kerjasama J3k Kg. Jeram Hulu/Macang Setahun, Tepoh, Kuala Nerus.

Tarikh: 25 Hingga 31 Januari 2018

Tempat: J3k Kg. Jeram Hulu/Macang

Setahun, Tepoh, Kuala Nerus, Terengganu.

Pengenalan Program:

 

Program ‘Jurutera Masuk Desa (JUMDESA)’ meru- pakan program yang berkonsepkan akademik, khid- mat masyarakat, ilmiah dan berbentuk program keluarga angkat dengan kerjasama Jawatankuasa ka- wasan tersebut.

Program ini dianjurkan oleh pelajar daripada Persatu- an Kejuruteraan Awam (PERKA), Universiti Teknologi Mara, Kampus Shah Alam, Selangor. Pro- gram ‘Jurutera Masuk Desa (JUMDESA)’ telah dijal- ankan sebanyak empat (4) kali sebelum ini dan kali ini merupakan kali ke-5. Program ini memberi fokus kepada kawasan pedalaman ataupun kawasan luar bandar.

Pada JUMDESA kali ini, PERKA telah memilih Kg Jeram Hulu sebagai lokasi program kali ini kerana komuniti yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Selain itu, suasana kampung juga bersesuaian dengan aktiviti program yang akan dilaksanakan.

 OBJEKTIF PROGRAM

 

1. Memperkenalkan Fakulti Kejuruteraan Awam Uni- versiti Teknologi MARA, UiTM kepada masyara kat luar.

2. Memberi peluang kepada pelajar untuk membantu masyarakat dengan menjalankan aktiviti kemasyar- katan berdasarkan kemahiran kejuruteraan yang sedia ada.

3. Memberi peluang kepada para pelajar untuk me- mahami keperluan masyarakat setempat khususnya yang berada di kawasan luar bandar.

4. Memberi peluang kepada pelajar untuk berkomu- nikasi dengan masyarakat luar dan merasai pengala- man menetap di desa serta mengenali adat dan bu- daya masyarakat kampung.

 

Contact Us

School of Civil Engineering,
College of Engineering,
Engineering Complex,
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
 
 
 
+603-5543 5275