Penggunaan Tenaga Pakar Dan Kemudahan Makmal Kejuruteraan Awam Bagi Pelajar Tahun 1 Diploma Teknologi Pembinaan Dari Kolej Vokasional Klang

**The description is explained in Bahasa Melayu

Tarikh: 9 April 2018

Tempat: Makmal Konkrit dan Bilik Al-Jazari, Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM 

Masa: 8 pagi - 5 petang

Bilangan peserta: 30 orang pelajar + 3 org pensyarah kolej vokasional

Penglibatan aktiviti: 

(1)Menjadi fasilitator/tenaga pengajar bagi demonstrasi alatan makmal dan menjalankan testing bagi subject Building Materials - sieve analysis, physical test (cement), tensile test (steel), compressive strength test (brick).

Pensyarah FKA yang terlibat: Nursafarina Ahmad, Nurul Huda Suliman

(2)Memberi talk/tenaga pengajar bagi subject Building Construction - Dynamic Load Test, Pile Driving Analyzer (PDA) Test, Pile Integrity Test (PIT)

Pensyarah FKA yang terlibat: Noorfaizah Hamzah

Secara keseluruhannya program ini telah berjalan dengan jayanya dan telah mendapat maklum balas yang memberangsangkan daripada para pelajar Kolej Vokasional tersebut. Objektif dan matlamat program juga tercapai dengan jayanya. Diharapkan pada masa akan datang program seperti ini dapat diteruskan lagi dan segala kekurangan dan kesilapan sepanjang persiapan program akan dibaiki untuk kebaikan akan datang.

Diharap para pelajar dapat menimba ilmu dan pengetahuan pengalaman yang dikongsikan sepanjang penganjuran program ini dan dapat bekerjasama lagi bagi program seumpama ini di masa akan datang

Contact Us

School of Civil Engineering,
College of Engineering,
Engineering Complex,
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
 
 
 
+603-5543 5275